top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJohan Marius Svingen

Info om sesongen 2021

Sesongen nærmer seg og Racingseksjonen har kommet med litt ny info om 2021 sesongen. Det skal blant annet kjøres på en ny bane.Norsk racing har suksess og selv under utfordrende forhold i 2020 hadde vi vekst i antall deltakere og svært godt gjennomførte løpshelger i samarbeid med NMK Solør og NMK Sarpsborg-Rudskogen.


Vi håper å kunne gjennomføre en tilsvarende god sesong også i 2021, alt avhengig av hva Pandemien og myndighetene tillater.

Målet er å gjennomføre arrangement gjennom hele helgen med alle klasser til stede, alternativt dele opp løpshelgen slik det ble gjennomført i 2020. Dette kommer vi nærmere tilbake til.Skandinavisk mesterskap

Nytt av året er at vi tar sikte på å invitere til skandinavisk mesterskap i klassene GT+ og GT1 med hovedsponsor Mad-Croc Energy

Scaninavian GT Championship powered by Mad-Croc Energy vil invitere førere fra våre skandinaviske naboland og de nordiske land som defineres under FIA`s NEZ sone. (Nord Europeisk sone)


Løpsopplegg følger våre normale løpsregler og de tilleggsregler som legges ut foran hver løpshelg. I tillegg presiseres som følger:


• Deltakerne følger vårt tekniske reglement for henholdsvis GT+ og GT1. Disse vil bli tilgjengelig på engelsk.


• Våre norske førere vil innbyrdes konkurrere om NM tittel i tillegg til det skandinaviske. Det vil ikke bli tatt hensyn til eventuelle konsekvenser av at skandinaviske førere hindrer eller på andre måter påvirker resultater for norske konkurrenter.


• Det gis anledning til at et «Team» deltar med flere førere gjennom sesongen. Teamet vil være den formelle deltaker og premieres som følge av dette. Dersom «Teamet» ønsker å skifte fører i løpet av en løpshelg, begrenses dette til et skifte og at begge førere har gjennomført minst et dokumentert treningspass og/eller kvalifisering. Førerskifte skal godkjennes av løpsleder. Ingen av førerne i et «Team» skal ha en vesentlig del av sine inntekter som profesjonell utøver.


• Norsk mester og Skandinavisk mester blir den som gjennom sesongen har flest poeng i henhold til seksjonenes poengberegningen (ref løpsreglement) Tre enkeltløp kan strykes i løpet av sesongen, dog kan ikke finale helgen strykes uten å ha vært startende.


• Hver av klassene GT+ og GT1 må ha minimum 10 startende i løpet av sesongen for å kvalifisere til mesterskap. Ved lavere antall vil klassene konkurrere om en tittel.


• Det vil bli gitt tidstillegg dersom det er åpenbart at fører i en klasse hindrer fører i den andre klassen å passere. I alle store og profesjonelle internasjonale løp praktiseres «Fair Race» slik at man ikke stenger for raskere biler fra ikke konkurende klasse.


TV studio

Racing NM sammen med sponsorer og TV Media vil øke satsning på live overføring på nett og etablere eget «TV-studio». Dette vil gjelde alle klasser og hele helgen. Det vil videre bli etablert et sponsor senter hvor alle deltakende team kan ta med sine gjester og forbindelser på enkel beverting til favorable priser.


Gjesteklasser

Racing NM har inngått en hyggelig avtale med Porsche Club Norge for Porsche 944 Cup og Clubracing for flere klubber som faste deltakere og full cupstatus i Racing NM. De vil gjennomføre sine mesterskap på like linje med NM og Norgescup med sitt respektive tekniske reglement og ønskede løpsopplegg.


Videre har vi ønsker fra Danske og Tyske klasser som vil komme som gjesteklasser, så snart forholdene tillater. Vi vil også invitere svenske klasser når kapasiteten tillater dette.

For alle våre utenlandske gjester vil det tilrettelegges for tollvesenet som gjør det enkelt å passere grensene uten å måtte fortolle/ betale MVA for løpsbiler.

Korona


Svært mye vil avhenge av smitteutviklingen i månedene som kommer. Vi viser til årets terminliste som er lagt ut på «Racingnm.no» Her er det satt av 5 løpshelger for alle klasser pluss en helg for GT+, GT1, GT3 og GT4 sammen med Porsche Carrera Cup på Rudskogen. Bane eierne har vist stor fleksibilitet i vår planlegging av 2021, men som alle forstår er det ikke mulig pr dato å garantere for hvor mange løp det vil bli mulig å realisere.


I tillegg inviterer ACR og NMK Rana til den eksotiske Arctic Circle Midnight Cup 22.-juli – 25. juli. Denne helgen har ingen NM status, men tilbyr blant annet langløp på natten.

Racing seksjonen satser for fullt på både bredde og topp, takker funksjonærer og førere for et stort år i 2020 og gleder oss til 2021!


TERMNLISTE RACINGNM 2021:

7.-9. mai Vålerbanen- Åpningsløp

11.-13. juni Rudskogen- Asfalt Supercars

25.-27. juni Motorcenter Norway, Sokndal

13.-15. august Rudskogen- Asfalt Classic

3.-5. sept. Vålerbanen- Finalehelg

17.-18.sept. Porsche festival (GT+- GT1- GT3 -GT4)

Kabalen for alle klasser (bl.a. Shortcar rallycross og Formula Basic) kommer!


1 330 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page